Cada vegada veim amb més naturalitat que els preus dels lloguers, especialment en determinades zones cèntriques, siguin augmentats, a vegades multiplicats de la mà d’especuladors que actuen amb la impunitat d’unes institucions que o bé obvien aquest drama social o actuen amb tebiesa davant la vulneració del que hauria de ser un dret i no una mercaderia.

Mentre l’Estat espanyol es va permetre regalar a la banca més de 60.000 milions d’euros en l’anterior bombolla hipotecària, aquests amb milers de milions en actius tòxics, que realment eren habitatges, s’han dedicat a expulsar a la gent de les seves cases sense alternativa habitacional i deixant aquests habitatges en mans de fons voltors i societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari (Socimis). Les Socimis estan exemptes del pagament de l’Impost de Societats i tenen una forta bonificació (95%) en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Les Socimis, societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari, estan exemptes del pagament de l’Impost de Societats i tenen una forta bonificació (95%) en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

L’Estat espanyol s’ha convertit, des de la seva legalització al 2009 i posterior remodelació al 2012, al país amb major nombre de socimis cotitzant en borsa. I això que, per a constituir una socimi, cal comptar amb un capital inicial de 5 milions d’euros i quatre cinquenes parts del valor de la societat ha de provenir d’immobles de naturalesa urbana dedicats al lloguer o de terrenys on en el termini de tres anys es vagi a construir amb l’objectiu d’arrendar. A canvi, les socimi tributen en l’impost de societats al 0%, podent-se donar el cas de tributar al 19% sobre l’import dels dividends, quan es distribueixin a socis amb una participació social igual o superior al 5% i només en el cas que aquests socis estiguin exempts de tributació o el facin a un tipus de gravamen inferior al 10%.

Amb la legislació, amb la Llei d’Arrendaments Urbans com a pedra angular donat el seu caràcter estatal, cada reforma no ha fet sinó perjudicar la posició dels i les inquilines, donant més poder a l’arrendador, ja per si mateix part forta en la relació d’arrendament.

A Mallorca, el preu del lloguer ha pujat un 40% en cinc anys, mentre que els desnonaments per impagament de lloguer suposen un 60% del total.

En un moment en el qual els preus de l’habitatge de lloguer han aconseguit màxims històrics a Mallorca, i molt especialment a Palma, un grup de veïnes i veïns ha decidit impulsar la creació del Sindicat de Llogaters de Mallorca “per la defensa del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne”. Expliquen que el Sindicat neix com una iniciativa de les inquilines i els inquilins independent per a lluitar pels drets dels llogaters i “combatre tots els abusos quotidians legals i il·legals exercits per bancs, fons voltors, administracions públiques i molts propietaris”.

Els desnonaments s’han disparat i estan al nivell dels pitjors anys de la crisi. A l’Estat espanyol s’executen 165 desnonaments cada dia, un cada 5 minuts. A Mallorca, el preu del lloguer ha pujat un 40% en cinc anys, mentre que els desnonaments per impagament de lloguer suposen un 60% del total. Una immobiliària de Pere Garau reconeix que els preus gairebé s’han duplicat en manco de dos anys. Els veïns diuen que el canvi de preus ha estat dràstic i que quan els toca renovar el contracte la pujada és inassumible. Els experts alerten que molta de gent està pagant lloguers per damunt de les seves possibilitats. Per això demanen avançar-se a un problema que pot derivar en una crisi immobiliària, els experts diuen que aquesta situació requereix mesures correctores perquè l’increment de preus ha coincidit amb uns anys de sous congelats. Només aquesta setmana, a partir de Stop Desnonaments, s’ha pogut saber que hi havia dos desnonaments programats.

Els desnonaments invisibles de lloguer, que no apareixen a les estadístiques, suposen l’expulsió de moltes inquilines que no aconsegueixen renovar els seus contractes, o no poden assumir les pujades imposades pels propietaris

A això cal afegir els desnonaments invisibles, que no apareixen a les estadístiques però que suposen l’expulsió de moltes inquilines que no aconsegueixen renovar els seus contractes, o no poden assumir les pujades imposades pels propietaris. Mentrestant, els fons voltors acumulen habitatges a una velocitat vertiginosa, el lloguer suposa en l’Estat espanyol un percentatge de la renda superior a qualsevol altre país de l’OCDE. “La bombolla del lloguer ens està asfixiant i volem punxar-la des de tots els fronts”, denuncien des del sindicat d’inquilines. Fa uns mesos, l’Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga,  l’Assemblea Ciutat per a qui l’habita, Stop Desnonaments i Alquiler Digno Mallorca, denunciaven al fons d’inversió “Alquileres Sa Gerreria S.L.”, propietat de 45 habitatges ubicats als edificis dels carrers Forn del Vidre vell, 1 i 2, i Hostal de Santanyí 6. La propietat anuncià que modificarien les condicions de lloguer a voluntat, la qual cosa suposaria un increment de les rendes o la rescissió dels contractes.

Des del Sindicat de Llogaters, a escala estatal, recorden també que el decret sobre lloguers aprovat pel PSOE resulta “clarament insuficient”. Exigeixen mesures polítiques i fiscals que adeqüin els lloguers a la renda de les llars.

Demanen també que aquests lloguers siguin estables, assequibles i amb un contracte únic. Per a això valdria amb regular la finalització injustificada dels contractes i la regulació dels preus de lloguer d’acord amb el poder adquisitiu real dels i les arrendadores. Per a regular-ho exigeixen la creació d’un contracte únic que sigui gestionat per oficines d’habitatge i ajuntaments amb la finalitat de posar límit a un mercat desbocat. El recent Sindicat de Llogaters format a Mallorca proposa contractes de 6 i 12 anys per a petits i grans propietaris, respectivament, i que es renovin automàticament (amb l’excepció si la propietat té una necessitat familiar). En aquest sentit exigeixen l’eliminació de totes les figures creades que permeten l’elusió fiscal de l’Impost de Societats i l’IRPF.

El recent Sindicat de Llogaters format a Mallorca proposa contractes de 6 i 12 anys per a petits i grans propietaris, respectivament, i que es renovin automàticament

A més exigeixen que, amb la finalitat d’acabar amb el drama dels desnonaments, aquests no siguin executats, en cap cas, sense haver-hi una alternativa habitacional. Una alternativa que requereix major autonomia dels ajuntaments per a gestionar el seu parc d’habitatges, així com la creació de parcs públics de lloguer que converteixin els habitatges acumulats per la banca i fons voltors en habitatges socials, evitant el que consideren “escassetat artificial” i evitant així l’especulació. Stop Desnonaments, des de fa temps, demana que la policia local de Palma no participi dels desnonaments, “que no faci el joc als jutjats” i exigeixen un posicionament a l’ajuntament de Palma en aquest sentit.

El Sindicat de Llogaters, a la Taula Reivindicativa amb 14 mesures que han presentat aquesta setmana, també s’oposen a la legalització del lloguer turístic realitzada pel Govern Balear perquè “consolida la substitució de població local per places de lloguer turístic”.

A la manifestació d’aquest dissabte, que és una mobilització en l’àmbit europeu, que està sent secundada en moltes ciutats de l’Estat Espanyol, s’hi han adherit fins a vint organitzacions illenques (encara que el nombre creix en les darreres hores), entre elles el Tot Inclòs, Ciutat per a Qui l’Habita, la Coordinadora de Pensionistes de Mallorca, la Plataforma Antiautopista Campos, l’Ateneu Lo Tort, Memòria de Mallorca, Latinos en Mallorca, Crida per Palma, Anticapitalistes Illes Balears, Unitat Cívica per la República, Arran Palma, l’Associació Cap Endavant Garantizem les Pensions, el Sindicat d’Estudiants, Transforma Calvià, Terraferida, entre d’altres.

“Se’ls ha acabat fer negoci amb les nostres llars, els nostres barris i les nostres vides. Punxem la bombolla, i punxem-la bé, perquè no torni a inflar-se mai més”, recorden des del sindicat de cara a la mobilització.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here