Funcionament

Ens engrescam en un projecte ambiciós, ens fa ganes. Ens motiva. Creim que és necessari i pensam que és possible fer comunicació de proximitat que aporti a la transformació social.

Per un projecte com el que tenim al cap -continguts propis, opinió, investigació, actualitat, bon disseny, atractiu, interessant, útil, feminista, cultural i un llarg etcètera- necessitam organitzar-nos. Anticipar-nos als esdeveniments, estar preparades per qualsevol avinentesa. Volem estar a l’aguait i ser referència en certes temàtiques.

Aguait neix de contrainfo.cat, l’equip promotor el formam pràcticament la mateixa assemblea. A aquest grup d’inici, però, s’hi han unit ja un seguit de persones en el format col·laboradores, persones que participaran del projecte tant decidint continguts com escrivint o aconseguint les persones idònies per a fer-ho.

Les col·laboradores, figura indispensable

Teixir una xarxa sòlida de col·laboradores ha estat uns dels punts de partida més clar. Els continguts que volem publicar són ambiciosos i demanen pluralitat a crits. Com ja hem dit i us cansareu d’escoltar, volem ser un subjecte més de canvi i això implica no dependre de l’estat d’ànim dels moviments socials, aportar sempre el nostre granet d’arena tant en les èpoques de lluita i carrer com en temps de poca activitat. Tenir aquesta continuïtat suposa un nivell de feina elevat i exigeix una varietat de veus considerable.

Aguait està sent impulsat per un nucli de treball, que en breus passarà a ser el grup coordinador, fent la feina d’actualitat, edició, actualització de web i xarxes socials. Els continguts els generaran una xarxa de col·laboradores que estam construint a poc a poc. Dins aquesta xarxa s’han anat formant vàries figures que es complementen.

Els continguts reposats els generaran les redactores, escriuran regularment sobre temes diversos que es decidiran en una assemblea mensual. Aquest espai de trobada serà exclusivament per parlar sobre continguts, acordarem els temes que volem tractar i com volem fer-ho.

Cada dimarts actualitzarem la columna d’opinió gràcies al primer grup de columnistes que tendrà Aguait. Aquest, no estarà compost mai per un nombre major d’homes respecte al de dones. A la majoria de mitjans convencionals no es compleix mai aquesta premissa, i l’opinió que es comparteix és majoritàriament masculina. En un mitjà feminista això òbviament és impensable. A més, s’intentarà formar un grup el més heterogeni possible.

En un intent de fer arribar els continguts a quanta més gent i més diversa millor, volem apostar per l’art, comptarem amb la col·laboració d’il·lustradores i persones del món de la fotografia per posar color, forma i rostre als continguts, fent-los més atractius i complets. A més, creim amb el talent de les artistes mallorquines i ja hem començat a treballar i fer pinya amb les artistes més properes.

Totes aquestes figures conformaran aquesta gran xarxa de col·laboradores que pretenem anar fent més i més gran al llarg del temps. Agrair a totes aquelles que ja hi formen part.

Decisió de continguts

L’assemblea serà l’òrgan que regirà i decidirà els continguts que no siguin d’actualitat. Les assemblees es realitzaran amb un mes vista, els continguts generals de novembre es decidiran en octubre, a tall d’exemple.

Les assemblees mensuals ens serviran per fixar-nos temes concrets sobre els quals vulguem fer incidència, sobretot en les seccions d’en profunditat i cultura. Les assemblees seran convocades i demanarem la participació de tota persona interessada i motivada per treballar en la comunicació. Estam obertes al fet que se’ns proposin temes o a que es creïn grups de treball per a fer realitat investigacions.

Tot i així, les decisions de continguts d’aquestes assemblees no es faran públiques. Únicament les persones que participin activament del projecte, sigui en la mesura que sigui, seran receptores d’aquesta informació.

Les funcions tècniques i de gestió de la web sempre estaran en mans de les persones promotores. Les col·laboradores amb més implicació tendran claus per a poder fer les peces amb major autonomia, però la feina de publicació i gestió de xarxes recaurà en un grup petit de persones. D’aquesta manera aconseguirem un funcionament continuat i homogeni del mitjà.

L’eina Participa

Una de les bases de contrainfo.cat era la Publicació Oberta, que a Aguait seguirà funcionant.

Li hem fet una volta que ha desembocat en una eina anomenada Participa. Estarà composta per dos vessants: una, fer-nos arribar informació (com una bústia) perquè nosaltres ho gestionem i facem publicacions al respecte; i dues, fent-nos arribar articles i esdeveniments que des del col·lectiu es gestionaran per a ser publicats a la web. Aquesta segona via serà publicada, com ja fèiem a contrainfo.cat, per les promotores del projecte. Els continguts publicats com a Participa sempre aniran marcats i es deixarà clar que no és material creat pel mateix mitjà. Quedarà reservada a l’assemblea mensual la decisió de publicar articles que no segueixin els paràmetres del projecte.

Entenem que l’eina Participa, així com les col·laboradores, ens han d’ajudar a que el projecte tiri endavant. Però també tenim clar que el mitjà tendrà una credibilitat que hem de cuidar.

A l’Aguait no serem professionals, encara que el resultat el treballarem com a tals. Tenim molt clar que les persones que participaran del projecte aportaran part del seu temps lliure, el no remunerat, i som conscients que ens anirem adaptant a les conjuntures vitals tant individuals, com col·lectives, a cada pas. Per aquest motiu, hem pensat una forma d’organitzar-nos que pugui compaginar els diferents ritmes i que aquests diferents ritmes sempre puguin ser compensats per una estructura col·lectiva. Bàsicament, que ens feim costat les unes amb les altres. Que ens cuidam. Com veis, Aguait us necessita i Aguait serà el que entre totes volguem.