Desembolicar pretén ser una secció on poder desfer, desconstruir, desmuntar, desapoderar, descarregar, desdibuixar, desqualificar, desarmar, desvetllar, desestabilitzar, descompondre, desenamorar, desestimar, i un bon grapat de despropòsits més que hi podeu afegir, cercant la desfeta del model patriarcal. Assumir camí des del qual despatriarcalitzar-nos. Desembolicar estereotipus i manaments patriarcals que acompanyen des d’antuvi la construcció de la masculinitat hegemònica, per tal de poder identificar alguns dels embolics i rovellats de les velles armadures heteropatriarcals.

Desembolicar-nos de la cuirassa que ens protegeix, fent de la construcció del “ser i fer-se home”, quelcom fortament arrelat en les fonts del Patriarcat, com a expressió de domini, com essència de binarisme, com a eina de control, generadora de violències. Un espai de confort que amb molta freqüència ens passa desapercebut, invisible: allò que naturalitza els privilegis adquirits sense mirada crítica.

Desembolicar-nos i veure amb altres mirades. Desfer-nos de la naturalitat que ens confon i posar les bases per fer-nos creure que la força i el poder ens corresponen com a dret atorgat, simplement per la nostra condició masculina. Desconsiderant les vulnerabilitats inherents, tapant-nos sovint a nosaltres mateixos els horitzons de l’emocionalitat. Desconstruir els vells paranys de la virilitat, que ens aboca a múltiples camins de risc, vers nosaltres mateixos, vers les dones, vers totes les persones que des de les diversitats viuen i senten com a pròpia una altra dimensió vital: Posem aquí tots els accents i colors.

Ens cal transitar nous camins. Hi anem acompanyats, nodrits de molta saviesa: El mestratge dels feminismes, la força de la seva lluita.

Per desembolicar aquest cúmul d’embulls, aquestes capes de rovell, tots els aprenentatges tòxics, ens cal transitar nous camins. Hi anem acompanyats, nodrits de molta saviesa: El mestratge dels feminismes, la força de la seva lluita. La ràbia que ens correspon admetre enfront de la violència masclista i totes les pràctiques d’abús, violacions i agressivitat, els assassinats i femicidis que cal que ens remoguin i avergonyeixin totalment. Davant aquests comportaments, com entenem la nostra postura? Seguim mirant-ho des del nostre setial privilegiat?

Desembolicar per despatriarcalitzar-nos, amb l’exemple de milers de dones i centenars d’anys que amb els feminismes ens van obrint camí. Al costat, en el fet de transitar trobam també, ara ja si, homes que al llarg del temps han descobert les rutes que ara volem mirar prop. Homes que d’una manera i l’altra han escoltat el clam i seguit la saviesa que romp amb l’individualisme masclista i patriarcal.

Per transitar i desembolicar-nos de tant rovell, tanta cuirassa enrevessada i opriment, hem d’avançar col·lectivament, hem d’admetre acompanyament, oferir el nostre suport i recolzament. Generar diàlegs i compartir sense mirar prim. Hem de poder sentir i recollir el suport, per poder rompre els silencis i analfabetisme emocional, al que ens ha abocat el model hegemònic masclista patriarcal. Admetre la nostra feblesa i vulnerabilitat, per donar pas i estar oberts als diàlegs i ajuda dels altres.

Aquest espai cerca obrir una xarxa dialogant, compartida, on les diversitats tinguin força, prioritat i presència.

Aquest espai cerca obrir una xarxa dialogant, compartida, on les diversitats tinguin força, prioritat i presència. On trobar-nos per tal de, desfent la troca i els vells embolcalls, plegats poder generar noves estratègies col·laboratives. En tot cas, promoure un lloc on confluir i multiplicar suports.

Cercam compartir preguntes i escoltar veus, paraules i propostes, més que donar lliçons i solucions. Una ruta on els homes que hi anem transitant, compartint dones i homes la recerca pacificadora de la Igualtat, puguem trobar vinculacions que ens ajudin a construir espais de convivència que desemboliquin els aprenentatges de les violències masclistes, on trobem els diàlegs, per poder consolidar i donar visibilitat amb responsabilitat, goig i la perspectiva de Gènere que ens aporta el compromís alliberador que correspon als sentiments que rompen amb la confrontació, la competitivitat com a mesura, inserint la solidaritat, la tendresa, la proximitat, per sobre del que ens condueix a les violències.

1 COMENTARI

  1. Moltes felicitats per aquesta iniciativa. Des d’Homes Igualitaris de Catalunya esperem fer moltes coses plegats. El vostre espai ens ajudarà a seguir camí, de la mà de les nostres companyes, interpel·lats per elles. Tenim molt camí per davant. També ens volem desembolicar!

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here