A les Illes Balears el 97% de l’energia primària que empram prové de fora, pel que energèticament som totalment dependents de l’exterior. Nosaltres sols produïm un percentatge molt baix que prové, principalment, de la crema de residus a la incineradora de Son Reus; les renovables aporten actualment un ridícul 0,37% del total de l’energia primària. Els recursos energètics importats són, principalment, combustibles fòssils: carbó (20,77%) –que es crema a la central tèrmica d’Es Murterar per generar electricitat– i derivats del petroli (59,22%) –que empram, a més de productor elèctric, pel transport terrestre, aeri i marítim[1]. En una economia turística com la nostra, el petroli és cabdal per sostenir-la ja que és necessari tant pel transport, principalment aeri, dels consumidors –els turistes– com el transport marítim dels consumibles –que gairebé no produïm per haver esdevingut una economia terciària–, així com per possibilitar el transport terrestre i el consum elèctric d’aquesta massa consumidora importada.

Les nostres illes són absolutament dependents de recursos energètics externs, especialment del petroli. Què passarà quan aquest recurs comenci a escassejar i, per tant, deixi de ser econòmic?

Des de fa vàries dècades desenes d’investigadors ens alerten de la finitud dels combustibles fòssils, la base energètica que ha fet possible l’exponencial desenvolupament de les societats occidentals durant el darrer segle. Respecte el petroli, molts d’ells afirmen que ja n’hem consumit prop de la meitat de les reserves, pel que probablement ja hauríem assumit el pic del petroli: la tasa d’extracció màxima d’aquest recurs. A partir d’aquí, com va demostrar el geòleg Marion King Hubbert predient el pic del petroli nord-americà, el més probable és que la producció de petroli mundial començarà a caure progressivament degut a que cada volta serà més difícil –i, per tant, més car– extreure’l. Per tant, preveient que la demanda mundial de petroli seguirà augmentant degut a que en l’actual sistema capitalista el creixement és una necessitat, i que l’oferta es reduirà degut a l’esgotament progressiu de les reserves bones d’obtenir, causant així que els costos d’extracció augmentin, es preveu que el preu del petroli pujarà abruptament, fent econòmicament insostenibles moltes de les activitats que suporten l’actual sistema productiu. Un escenari que provocaria un col·lapse de magnituds sense precedents en la història de la humanitat.

Per tractar aquesta imminent Crisi Energètica, el col·lectiu Tot Inclòs ha convidat a fer dues xerrades a Mallorca a Antonio Turiel, físic, matemàtic i científic titular a l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i un dels principals divulgadors de la teoria del peak oil mitjançant el seu blog The Oil Crash. La primera d’aquestes xerrades tindrà lloc el dilluns 22 de gener a les 19h al local del sindicat CNT a Ciutat, en la que Turiel parlarà sobre la teoria del peak oil i la Crisi Energètica a la que ens estem apropant.

A més, també volem que ens expliqui quin paper jugaran les energies renovables dins aquesta crisi derivada de la futura caiguda de la producció petroliera mundial. En aquest sentit, però en clau de lluita contra el canvi climàtic, l’actual Govern balear ha apostat aquesta legislatura per començar a implantar megaparcs fotovoltaics en sòl rústic, un d’ells a la finca de Santa Cirga, a Manacor. Aprofitant l’avinentesa, el dimarts 23 de gener a les 19h a l’Ateneu Lo Tort d’aquesta localitat, Turiel farà una segona xerrada sobre les possibilitats, mancances i futur de les energies renovables.

[1]Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (2017) Balanç energètic 2016. Portal energètic. Taules estadístiques.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here