La igualtat com a prioritat dels homes, tan urgent com necessària

La desigualtat de gènere, o explotació patriarcal cap a les dones, és una realitat que pot anar canviant a mesura que els homes ens impliquem en la seua superació. L’element fonamental i qualitativament diferencial en eixa tasca és concebre, en tant que homes, que l’assoliment de la igualtat és cosa nostra, també, i que per tant haurem de situar-lo com un element de primer ordre a l’hora d’establir les nostres prioritats vitals, personals, socials i polítiques.

En el poble de les immobiliàries, no hi ha cases per...

Reflexions sobre límits i possibilitats per abordar la problemàtica de l'habitatge des dels municipis quan fa massa temps que l'esquerra institucional ha assumit el discurs del liberalisme.

A Ghost Story. L’eternitat davall el llençol

A ghost story, de David Lowery (2017) és una pel·lícula personal, íntima, i feta pensant sobretot en treure l’angoixa personal per poder seguir vivint i fent cinema. És difícil expressar el que A ghost story transmet. Segurament perquè el seu eix central és la circularitat del temps i la idea que mai morim del tot, sinó que deixam una part de nosaltres al món.

Olor